37. Centralförbundet för Fiskerihushållning

Bild: Kim Öhman

Inledning

Välkommen att lära dig mer om inhemsk fisk! Vid Centralförbundet för Fiskerihushållnings stånd får du information om fiskar, fiske och fiskerihushållning. Fråga vad som helst om t.ex. fiskarnas biologi, fiskeredskap eller lagen om fiske. Vi säljer produkter med fisktema, såsom affischer och spel.