Myyjäehdot

AUKIOLOAJAT: Hyväksymällä myyjäehdot sitoudut pitämään myyntipisteesi auki tapahtuman yhteisten aukioloaikojen mukaisesti. Stadin Silakkamarkkinat ovat avoinna 6.-12.10.2024 viikonpvät su-pe klo 9-19 ja la klo 9-16. Myyjä sitoutuu siihen, että myyntipiste on myyntikunnossa avajaispäivänä viimeistään tuntia ennen tapahtuman avautumisaikaa sekä avoinna tapahtuman päättymiseen saakka.

MYYNTIOIKEUDEN SIIRTÄMINEN: Myyntioikeutta Stadin Silakkamarkkinat -tapahtumassa ei voi luovuttaa toiselle yrittäjälle. Mikäli tavara myy loppuun, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään.

MYYNTIPAIKAN JAKAMINEN: Myyntipaikan voi halutessaan jakaa toisen myyjän kanssa, mutta myyntipaikkasopimus tehdään vain yhden tahon kanssa ja laskutus tapahtuu vain yhteen laskutusosoitteeseen. Myyntipisteellä myyntiä voivat harjoittaa vain Myyjän hakuvaiheessa ilmoittamat toimijat. Tällöin sopimussuhteessa oleva myyjä vastaa toisen myyjän toimista kuin omistaan ja huolehtii siitä, että toinen myyjä sitoutuu Säätiön myyjäehtoihin. Myyntipaikan jälleenvuokraus ei ole sallittua.

TUOTEVALIKOIMA: Myyjä sitoutuu myymään tapahtumassa hakemuksessa ilmoitettuja tuotteita. Poikkeavien tuotteiden myynti voidaan kieltää välittömästi. Myytävien tuotteiden poiketessa huomattavasti hakemuksessa luetelluista tuotteista, Myyjällä on seuraavaan myyntipäivään aikaa tarkistaa tuotevalikoimansa hakemusta vastaavaksi uhalla, että muussa tapauksessa Säätiö on oikeutettu korvaamaan Myyjän varasijalla olevalla toimijalla.

LUVAT JA ILMOITUKSET: Myyjä selvittää etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet (esimerkiksi vero-, työnantaja-, ympäristö- ja terveysviranomaiset).

Tapahtumajärjestäjä toimittaa listauksen elintarvikkeita myyvistä toimijoista Helsingin kaupungin elintarvikevalvonnan viranomaisille. Myyjä on velvollinen hoitamaan itsenäisesti kaikki elintarvikkeiden myyntiin liittyvät ilmoitukset ja lupa-asiat. Terveystarkastaja vierailee tapahtumassa säännöllisesti. Lue ohjeet elintarvikkeiden myynnistä täältä.

VAKUUTUKSET: Tapahtuman oma vakuutus ei korvaa Myyjän omalle ajoneuvolle, alukselle, irtaimistolle tai myyntipisteeseen jätetylle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Säätiö suosittelee, ettei myyntipisteelle jätetä pohjakassaa tai muuta arvokasta, helposti mukaan lähtevää omaisuutta, vaikka alue on valvottu 24/7. Myyjä vastaa oman myyntipisteensä lukitsemisesta.

AUTOT TAPAHTUMA-ALUEELLA: Vaaratilanteiden välttämiseksi ajoneuvojen läsnäolo tapahtuma-alueella ei ole sallittua lastausaikojen ulkopuolella. Tapahtuma-alue käsittää myös ympäröivät katualueet ja jalkakäytävät. Ajoneuvot on poistettava alueelta 30 min ennen tapahtuman aukeamista ja lastaus voi alkaa 30 min. tapahtuman sulkemisen jälkeen, kun alue on tyhjennetty asiakkaista. Ajoneuvon pysäköiminen alueelle pidemmäksi kuin lastauksen ajaksi ei ole sallittua.

MAKSUVÄLINEET: Hyväksymällä myyjäehdot sitoudut tarjoamaan tapahtuman asiakkaille vähintään yhden sähköisen maksamisen tavan. Käteismaksun ottaminen on edelleen hyväksyttävä tapa käydä kauppaa, mutta asiakkaalla on oltava mahdollisuus maksaa ostoksensa joko kortilla tai puhelimella.

MAISTATUS- JA TARJOILUASTIAT: Pyrimme välttämään sekajätteen määrää, ja heti nautittavaksi tarkoitettujen ruoka- ja juomatuotteiden maistatus- ja tarjoiluastioiden tulee olla kompostoituvia. Tapahtuma-alueella sijaitsevat yleisön jäteastiat ovat seka- ja biojäteastioita.Tarvittaessa Säätiö järjestää myös palautuspulloille keräysastiat tapahtuma-alueelta.

VASTUULLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT: Säätiö edistää tapahtuman vastuullisuutta kaikilla osa-alueilla. Tapahtumalla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja hiilijalanjälkilaskuri. Tapahtuman ympäristöohjelma velvoittaa myös tapahtumaan osallistuvia myyjiä panostamaan sekajätteen vähentämiseen, ruokahävikin torjumiseen ja jätteiden lajitteluun, johon tapahtuma tarjoaa hyvät mahdollisuudet tapahtuma-alueen huoltoalueella. Myyjille toimitetaan yksityiskohtaiset lajitteluohjeet jo etukäteen suunnittelua varten. Tapahtumassa vältetään muovijätteen syntymistä, minkä takia tuotteita ei saa tarjoilla muoviastioista tai pakata muovipusseihin (pakkaamiseen tulee käyttää esim. paperikasseja) paitsi, jos tuotteen laatu muun muassa hygieniasyistä näin edellyttää.

Kaikkia tapahtuman toimijoita kannustetaan tehokkaaseen logistiikkaan, kuljettamaan alueelle vain täysiä kuormia ja välttämään ajoneuvojen tyhjäkäyntiä. Tapahtuman sähkönkulutusta halutaan myös vähentää taloudellisella sähkösuunnittelulla, ja myyjiä edellytetään hyödyntämään omassa toiminnassaa mahdollisimman energiatehokkaita laitteita ja toteutustapoja, kuten tarvittaessa infrapunapattereita telttapattereiden sijaan.

Tapahtuma on syrjinnästä vapaa tapahtuma, eikä minkäänlaista sopimatonta käytöstä hyväksytä. Säätiö edellyttää koko henkilökunnalta, tapahtuman myyjiltä, kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin.

Myyjien tulee noudattaa annettuja terveysturvallisuusohjeita ja toimenpiteitä tapahtumassa.

HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA: Myyjä sitoutuu toimittamaan Säätiölle hiilijalanjäljen laskentaa varten tarvittavat tiedot välittömästi tapahtuman jälkeen. Tiedot tallennetaan Säätiön määrittelemään pohjaan. Tarkemmat ohjeet toimitetaan lähempänä tapahtumaa.

MYYNTIPAIKAN SOMISTAMINEN JA SIISTEYS: Myyntipaikan eteen tai vierelle maatasoon ei saa asettaa mitään suurikokoisia tuotteita, kylttejä tai muita tarvikkeita, joihin asiakkaat voivat kompastua. Mikäli myyntipaikkana on Säätiön toimittama rakennelma, rakennelman ulkopinnoille ei ole luvallista kiinnittää Myyjän mainoksia, logoja, banderolleja, muoveja, pressuja tai kankaita ilman Säätiön erikseen kirjallisesti antamaa lupaa. Myyjän on pidettävä hyvää huolta rakennelmasta ja tapahtuman lopuksi poistettava kaikki siihen kiinnittämänsä teipit, niitit, naulat ja muut kiinnitystarvikkeet ja toimitettava kaikki jäte niille esitetyille paikoille.

KORVAUSVELVOLLISUUS SÄÄTIÖN TOIMITTAMISTA RAKENNELMISTA, KALUSTEISTA JA KATTEISTA: Säätiöllä on oikeus laskuttaa myyjää Säätiön toimittamalle rakenteelle aiheutetun vahingon korjaamisesta. Purun jälkeen myyntipaikalle jätetyistä jätteistä ja irtaimistosta peritään siivousmaksu.

MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT
21.8.2024 mennessä: Myyjäsopimus tulee olla allekirjoitettu / myyntipaikan voi peruuttaa veloituksetta.
6.9.2024: Myyntipaikan loppulaskun ja lisäpalvelulaskun eräpäivä / mennessä
Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 21.8.2024, veloitetaan varaajalta koko myyntipaikan hinta (100 % maksu).
Mikäli tapahtuma peruutetaan järjestäjän toimesta esim. viranomaisten määrittämien rajoitusten takia, palautetaan maksetut varaus- ja myyntipaikkamaksut osallistujille.

MYYNTIPAIKAN PERUUTUS
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 21.8. mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, veloitetaan varaajalta myyntipaikan perushinta (huom! kompensaatiota ei oteta tässä huomioon). Varauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen silakkamarkkinat@eventshelsinki.fi tai puhelimitse numeroon +358 50 911 3180. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. Järjestäjä vahvistaa myyjän lähettämän peruutuksen vastaanotetuksi sähköpostitse. Silakkamarkkinoiden peruuntuessa viranomaismääräysten takia tai muista syistä (Force majure) järjestäjä palauttaa myyntipaikan vuokran kokonaisuudessaan.

MYYNTIPAIKAN KOMPENSOIDUN HINNAN MYÖNTÄMINEN
Kalastajat toimittavat ELY-keskuksen päätöksen rekisteröinnistä kaupallisten kalastajien rekisteriin.