Strömmingsmarknadens ansökan förnyas!

Strömmingsmarknaden tar över Salutorgets omgivning i början av oktober. Evenemangets ingång är på Blomstertorget. Där finns Skärgårdstorget som fylls med säsongens delikatesser och hantverkarnas försäljningsstugor. Fiskarnas båtplatser finns i Kolerabassängens östra del. I sektorn på Salutorgets västra sida byggs upp Fiskargränden när finns försäljningsplatser för fiskarna på land.

Skapa ett konto  på webbsidan så kan du fylla i ansökningsblanketten.

FISKARNAS ANMÄLAN

Anmälningstiden börjar 14.5.2020. Anmälningen ska göras på evenemangets webbplats senast 15.8.2020 eller med ett formulär som ska skickas på posten och vara arrangören tillhanda senast 15.8.2020. Försäljningsplatserna delas ut genom utlottning (SKAL r.f.) Platsnumret, instruktionerna för deltagande, säljaravtalet och räkningen skickas i slutet av augusti via den kommunikationskanal som du valt.

Anmälan per post: Helsingfors Evenemangsstiftelse / Strömmingsmarknaden i Helsingfors, Kalevagatan 6 A, 00100 Helsingfors 

ANSÖKNINGSANVISNING FÖR SKÄRGÅRDSBOTORGET

Anmälningstiden för försäljare börjar 14.5.2020. Ansökan sker med evenemangets officiella ansökningsformulär elektroniskt senast 31.7.2020. De sökande informeras om antagningen ca en vecka efter att ansökningstiden gått ut. Uppgifterna om antagna aktörer (t.ex. säljarens presentation) överförs automatiskt från formuläret till webbplatsen.

14.5.2020

Ansökan för fiskare och småproducenter öppnas.

31.7.2020

Ansökan för småproducenter stängs.

14.8.2020

Resultaten meddelas till de sökande småproducenterna.

15.8.2020

Ansökan för fiskare stängs.

31.8.2020

Utlottade platsnummer meddelas till fiskarna.

September 2020

Strömmingsmarknadens fiskare och försäljare publiceras på webbsidorna

Logga in