Program på marknaden

Söndag 1.10

På segelfartyget Vivans däck:
Kl. 10 Juhana Vartiainen inviger Strömmingsmarknaden
Kl. 12 Pratprogram:
– Östersjöutmaningen
– Marthaförbundet
– Strömmingsrodden
Kl. 16 Strömmingsjuryn offentliggör sitt resultat och prisutdelning

På Lybeckskajen:
Kl. 12 Strömmingsrodden och Strömmingsvandringen lägger till vid kajen till ackompanjemang av Suomalainen Klubis blåsorkester

På torget
Kl. 10–16 Seija Vesterinen underhåller med dragspelsmusik

Onsdag 4.10

På torget:
Kl. 12–16.30: Seija Vesterinen underhåller med dragspelsmusik

I Biennalens paviljong:
Kl. 16.30–18.45 Strömmingsdans: Marianne Krause lär ut sällskapsdans kl. 16.30–17, och kl. 17–18.45 spelas skivor och man kan ta sig en svängom!