Helsingfors Strömmingsmarknad 1.–7.10.2023

Strömmingsmarknaden tackar! Totalt 80 000 personer besökte Helsingfors strömmingsmarknad.

Läs mer Läs mer

Strömmingsmarknaden har hållits sedan år 1743

Helsingfors Strömmingsmarknad är ett av Finlands äldsta traditionella evenemang sedan år 1743. Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang för allmänheten där skärgårdstraditioner och modern matkultur möter varandra.

Helsingfors stad har som mål att även i framtiden bibehålla strömmingsmarknadens traditionella stämning och att stöda strömmingsfiskarnas levebröd. Strömmingsfiske bidrar till att minska övergödningen i Östersjön och därför är det också en ekologisk gärning att äta strömming.