Ansvarsfullhet

Helsingfors Strömmingsmarknad, som ordnas i den havsnära miljön på Salutorget, är med i miljösystemet Ekokompassen som leder evenemanget på alltmer miljövänliga spår. Helsingfors deltar också i Östersjöutmaningen, ett öppet internationellt nätverk av aktörer för skyddet av Östersjön och närvatten.

Ett rent Östersjön

Varje år tar fiskare upp över 16 000 kg strömming upp från Östersjön för försäljning på Strömmingsmarknaden. Den här fångsten minskar näringsbelastningen av Östersjön med en mängd som motsvarar 64 miljoner kilo alger. Det enklaste sättet att påverka övergödningen av Östersjön är att fiska och äta mörtfisk.

Här kan du mäta ditt eget Östersjöavtryck.

Marknaden arbetar för hållbarhet

Strömmingsmarknaden har som mål att göra det möjligt för alla att agera miljövänligt under evenemanget. För säljarna har ordnats mångsidiga möjligheter att återvinna avfall i evenemangsområdet. Avfallshanteringspunkterna har försetts med staket så att skräp av misstag inte kan falla i havet. Traditionsfartygen som tillhandahåller restaurangtjänster och caféaktörerna använder serveringskärl och bestick som kan slängas i bioavfallet, eller riktiga kärl.

För den elektricitet som används i evenemanget skaffas en ursprungsgaranti för ekologisk energi. Vi uppmuntrar alla våra aktörer att göra miljövänliga val och vi informerar våra intressentgrupper om miljöarbetet. Vi strävar efter att minska elförbrukningen och mängden blandavfall samt efter att producera skyltarna och dekorationerna i området på så sätt att största delen av alla köp kan användas på nytt.

Vad kan du göra?

I år använder kaféförsäljarna endast biologiskt nedbrytbara kärl och bestick. Du kan alltså slänga dem i de bioavfallskärl som finns i närheten av serveringsområdet. På området finns också många kärl för blandavfall – du använder väl dem?

Det är enkelt att ta sig till Salutorget i Helsingfors. Du kan använda dig av de goda kollektivtrafikförbindelserna, gå eller cykla. För cyklister finns en liten cykelparkering bredvid den lilla kojan vid Sveaborgsfärjan och den närmaste stationen för stadscyklarligger i närheten av Havis Amanda.