Helsingfors Strömmingsmarknad, som ordnas i den havsnära miljön på Salutorget, är med i miljösystemet Ekokompassen som leder evenemanget på alltmer miljövänliga spår.

Miljöarbetet byggs upp på ett långsiktigt sätt, ett steg i taget. Målet är att uppmuntra och ge besökarna möjlighet att agera på ett miljövänligt sätt före och under evenemanget, inkludera användningen av biologiskt nedbrytbara serveringskärl i konkurrenskriterierna för matförsäljarna, fästa uppmärksamhet vid miljöaspekterna bland underleverantörerna vid utarbetandet av avtal samt informera om miljöarbetet till intressentgrupper.

Också evenemangets program gör miljön gott: till exempel ros den av Rotaryklubbarna ordnade  Strömmingsrodden på marknadens öppningsdag som vanligt till förmån för Östersjön. Pengarna som samlas in vid rodden doneras till Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen.

Vad kan du göra?

I år använder kaféförsäljarna endast biologiskt nedbrytbara kärl och bestick under Strömmingsmarknadens öppningsdag. Du kan alltså slänga dem i de bioavfallskärl som finns i närheten av serveringsområdet. På området finns också många kärl för blandavfall – du använder väl dem?

Det är enkelt att ta sig till Salutorget i Helsingfors. Du kan använda dig av de goda kollektivtrafikförbindelserna, gå eller cykla. För cyklister finns en liten cykelparkering bredvid den lilla kojan vid Sveaborgsfärjan och den närmaste stationen för stadscyklarligger i närheten av Havis Amanda.

purjehtimassatapahtuma_rgb