År 2020 medverkar fyra traditionssegelfartyg på Strömmingsmarknaden

Albanus

Galeasen Albanus historia går tillbaka till år 1904, då Sjökvarteret började uppstå kring skeppsbyggnadsverksamheten i Mariehamn. Dagens Albanus sjösattes år 1988, och den gjorde sin jungfrufärd 1989.

Albanus, som seglar under Ålands flagg, kan ta 45 passagerare åt gången. Dess hemmahamn är Mariehamn. Galeasen ägs och drivs av Skeppsföreningen Albanus rf.

Vid Albanus reling står Peders Aplagård samt fiskaren Björn Bergman och fiskaren Alve Grönlund och säljer sina produkter. Segelfartygets däck är inte öppet för publiken.

Olga

Olga, som ursprungligen byggdes år 1885, har seglat under samma namn från första början. Den berömda galeasen har till och med legat på havets botten för att undvika att bli tagen i besittning under kriget. I millennieskiftet sattes denna traditionella skuta i fullständigt seglingsskick. Sedan dess har den gjort bland annat charterkryssningar från hemmahamnen Åbo.

På Olga serveras traditionell laxsoppa. Fartyget har A-rättigheter. Segelfartyget är öppet för allmänheten.

Vivan

Vivan, som byggdes på Emsalö i Borgå åren 1947–1949, har sin hemmahamn i Kotka. År 1975 övergick galeasen i Vivan Yhdistys ry:s ägo. Föreningens syfte är att främja fritidssjöfarten, undervattensnaturen och föremål under vattnet. Skutan har plats för hela 75 personer.

Fiskaren Pirkko Porkka säljer sina produkter på Vivan. Fartyget är öppet för allmänheten.

Valborg

Trägaleasen byggdes i Borgå år 1948. Valborg, som tidigare användes som fraktfartyg, gjorde sin första resa i den nuvarande användningen redan år 1980. Valborg var det andra skeppet som upptogs i Museiverkets traditionsfartygsregister år 1994. Fartygets hemmahamn är Vedkajen i Helsingfors.

På Valborg serveras traditionell laxsoppa. Fartyget har A-rättigheter. Valborg är öppet för allmänheten.

Besök

Allmänheten kan besöka nästan alla segelfartyg under Strömmingsmarknadens öppettider. Segelfartyget Albanus används endast för inkvartering och är därför inte öppet för publiken. Vänligen iaktta marknadens/arrangörens anvisningar under ditt besök.

Läs mer om Museiverkets traditionsfartygsregister här.